Skip to Content

АКЦИОНЕРАМ

 АКЦИОНЕРАМ

 1. Статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію товариства
 2. Положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них
 3. Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
 4. Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
 5. Протоколи загальних зборів
 6. Висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства
 7. Річна фінансова звітність
 8. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам
 9. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства
 10. Перелік афілійованих осіб товариства
 11. Особлива інформація про товариство
 12. Повідомлення про проведення загальних зборів
 13. Інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу
 14. Матеріали для ознайомлення під час підготовки до загальних зборів


 

Адрес: Украина, г. Донецк, ул. Заречная, 1
Телефон: +38 (062) 387-30-70 (приемная)
Отдел сбыта:
Телефон: +38 (062) 387-31-80
Факс: +38 (062) 387-32-68 

 
 

КОКСОХИМИЯ УКРАИНЫ
КОКСОХИМИЯ
ГИПРОКОКС 

 

 

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

work operator kotlov 3

Просмотреть увеличенную карту

 

by Dr. Radut.